Onze club.

Een woordje uitleg over onze club en de trainers.

Judoclub Brugge is een Vereniging Zonder Winstoogmerk, verbonden aan de Vlaamse Judofederatie vzw. Het ledenaantal is de laatste 10 jaar stabiel gebleven rond de 130.

Op 5 maart 2004 kwam de club onder de leiding van Didier Franceus. Door ziekte van toenmalig voorzitter/hoofdtrainer Willy Ramandt, koos het bestuur voor verjonging in de functie van hoofdtrainer met de aanstelling van Kim Ramon, die sinds 1996 training gaf in de club en er al sinds begin jaren ’90 wekelijks kwam trainen.Op sportief vlak bestond het probleem dat er geen doorstroming was vanuit de jeugd naar de dan-graden. De afhankelijkheid van externe trainers vormde een bedreiging wegens de beperkte betrokkenheid.

Met slechts een tiental enthousiaste jonge bruine gordels en een pak witte gordels was de doelstelling om op korte termijn een trainersteam op te bouwen en op lange termijn de club te verzekeren van de noodzakelijke zwarte gordels vanuit de jeugdwerking.

Bijna 9 jaar later is deze doelstelling ruim bereikt. Met een jong, geëngageerd en dynamisch trainersteam werken wij samen met het bestuur wekelijks aan onze missie:
“Judo Club Brugge streeft ernaar om elk lid, ongeacht zijn/haar talent, op elk niveau (recreatief of competitief) en in elke leeftijdscategorie in kwaliteitsvolle omstandigheden en onder deskundige begeleiding judo te laten beleven volgens de basisprincipes van de sport. Judo is een middel tot de gezonde ontwikkeling van lichaam en geest.”

De judotrainingen worden aangepakt vanuit de visie van het lichamelijk opvoeden en bewegen. De nieuwe dojo zorgt alvast voor een stevige impuls om de judosport in Brugge verder uit te dragen.